Kategórie

Opatrenia COVID - 19

 

          Zložitá situácia súvisiaca so šíriacim sa vírusom COVID-19 nám všetkým  mení životy, preto v záujme ochrany zdravia k našim zákazníkom a k zamestnancom kuriérskej spoločnosti pristupujeme k novým opatreniam.

Vaše zásielky vám aktuálne doručujeme v štandartnom pracovnom čase do 24/48 hodín.

Naša spoločnosť neustále vyhodnocuje situáciu a v záujme ochrany zdravia našich zamestnancov, ale tiež našich zákazníkov Vás chceme všetkých vyzvať k zodpovednému správaniu sa a zvýšenej empatii, ktorá je teraz základným kameňom úspechu aj pri doručovaní balíkov.

          Platbu na dobierku sme nezrušili, ale ak môžete využite prosím platbu kartou. Eliminuje sa tým nevyhnutný osobný kontakt kuriéra s príjemcom, čím výrazne znižujeme možnosť prenosu nákazy a tiež zrýchľujeme proces doručovania balíkov.

          Zároveň Vás prosíme aby ste objednaný tovar prišli vyzdvihnúť k vozidlu kuriéra a nevyžadovali od neho doručenie priamo pred bytové dvere, do kancelárie v obchodnom centre, zároveň Vás prosíme aby ste pri preberaní balíka, rovnako ako kuriér používali ochranné pomôcky (rúško, rukavice...) a dodržiavali bezpečný odstup od kuriéra.

          Napriek našej enormnej snahe o zachovanie roky udržiavaných kvalitatívnych štandardov, však z uvedených dôvodov môže dôjsť k omeškaniu niektorých balíkov, čo momentálne nedokážeme ovplyvniť.

Vopred ďakujeme za pochopenie a akceptovanie týchto opatrení.

S priateľským pozdravom a prianím pevného zdravia,

                                                                                                                                                                                          www.motozolso.sk